Author Archive: Admin

Web nhận làm ebook các loại. Vì là web mới nên còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm.Có góp ý gì các bạn cứ comment dưới đây. Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ.

[eBook] Thiên Giới Hoàng Hậu – Ngô Tiếu Tiếu – Full

THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu Thể loại: Truyện Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Thiên Giới Hoàng Hậu – Ngô Tiếu Tiếu – Full có thể đọc…
Read more

[eBook] Cửu Thiên Chiến Đế – Đề Bút – Convert – Full

CỬU THIÊN CHIẾN ĐẾ Tác giả: Đề Bút Thể loại: Huyền Ảo Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Cửu Thiên Chiến Đế – Đề Bút – Convert – Full có thể đọc trên điện thoại và…
Read more

[eBook] Vu Giới Thuật Sĩ – Văn Sao Công – Convert – Full

VU GIỚI THUẬT SĨ Tác giả: Văn Sao Công Thể loại: Huyền Ảo Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Vu Giới Thuật Sĩ – Văn Sao Công – Convert – Full có thể đọc trên điện…
Read more

[eBook] Vô Thượng Thần Thông – Ngạo Thiên Vô Ngân – Convert – Full

VÔ THƯỢNG THẦN THÔNG Tác giả: Ngạo Thiên Vô Ngân Thể loại: Huyền Ảo Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Vô Thượng Thần Thông – Ngạo Thiên Vô Ngân – Convert – Full có thể đọc…
Read more

[eBook] Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu – Convert – Full

TRÙNG SINH CHI TẶC HÀNH THIÊN HẠ Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Thể loại: Võng Du, Trùng Sinh Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ – Phát Tiêu…
Read more

[eBook] Tiên Lộ Xuân Thu – Cao Mộ Diêu – Convert – Full

TIÊN LỘ XUÂN THU Tác giả: Cao Mộ Diêu Thể loại: Tiên Hiệp Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Tiên Lộ Xuân Thu – Cao Mộ Diêu – Convert – Full có thể đọc trên điện…
Read more

[eBook] Tịch Tĩnh Sát Lục – Hùng Lang Cẩu – Full

TỊCH TĨNH SÁT LỤC Tác giả: Hùng Lang Cẩu Thể loại: Khoa Huyễn Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Tịch Tĩnh Sát Lục – Hùng Lang Cẩu – Full có thể đọc trên điện thoại và…
Read more

[eBook] Chân Linh Cửu Biến – Thụy Thu – Convert – Full

CHÂN LINH CỬU BIẾN Tác giả: Thụy Thu Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Ảo Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Chân Linh Cửu Biến – Thụy Thu – Convert – Full có thể đọc trên điện…
Read more

[eBook] Chí Tôn Chiến Thần – Quân Lạc Hoa – Convert – Full

CHÍ TÔN CHIẾN THẦN Tác giả: Quân Lạc Hoa Thể loại: Huyền Ảo, Dị Giới Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Chí Tôn Chiến Thần – Quân Lạc Hoa – Convert – Full có thể đọc…
Read more

[eBook] Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ – Hân Hân Hướng Vinh – Full

SAU KHI HÔN NHÂN TAN VỠ Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Truyện Ngôn Tình Nguồn: Lê Quý Đôn Tình trạng: Hoàn Thành ****************************** Download bộ truyện : [eBook] –Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ – Hân Hân…
Read more

Hướng dẫn DownLoadHướng Dẫn