[Đô Thị] Diệu Thủ Cuồng Y – Đại Đỗ Ngư – Convert

Đánh giá ebook

DIỆU THỦ CUỒNG Y

Tác giả: Đại Đỗ Ngư

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Tóm Tắt nội dung truyện

Muốn trở thành khuynh thành tuyệt sắc sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn thân thể khỏe mạnh sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn hùng phong lại chấn sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn sinh nam sinh nữ? Hắn có thể giúp ngươi! có dược nơi tay, thiên hạ ta có!

[collapse]

******************************

Download bộ truyện : [eBook] –Diệu Thủ Cuồng Y – Đại Đỗ Ngư – Convert- [1-1281]có thể đọc trên điện thoại và trên máy tính.

Hướng Dẫn Tải Truyện

Download – txt

Download – prc

Hãy LIKE/SHARE để ủng hộ ebookstruyen các bạn nhé …

(Visited 713 times, 1 visits today)
Hướng dẫn DownLoadHướng Dẫn